Ceník

Ceny nabízených služeb jsou orientační.

Ceny je možno dohodnou individuálně podle požadavku a potřeb klienta.

Ceny položek

Jeden řádek v účetním deníku nebo deníku daňové evidence 16,–
Při vedení účetnictví způsobem B jeden výdej ze skladu 5,–
jeden příjem do skladu 5,–
Zpracování přiznání k DPH od 550,–
Zpracování jednoho kontrolního hlášení 200,–
Kompletní zpracování jedné mzdy včetně odvodů a daní – přihlášení a odhlášení zaměstnance 220,–
Kompletní zpracování jedné dohody o provedení práce 100,–
Příprava podkladů pro daňového poradce (dle složitosti) 1 500,–
Daňové přiznání FO (dle složitosti) v návaznosti na daň. evidenci nebo účetnictví + přehledy OSSZ, ZP od 700,–
Daňové přiznání FO ze závislé činnosti (zaměstnání dle složitosti) od 300,–
Silniční daň 400,–
Za 4. a každé další vozidlo 70,–

Měsíční paušál

Paušál je sjednáván při podpisu smlouvy o vedení účetnictví a může být změněn v případě, kdy se výrazně změní počet zpracovaných dokladů a rozsahu poskytovaných služeb.

Hodinová mzda

Každá započatá hodina 300,–

Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách bez příslušné sazby DPH.
Ceny jsou smluvní a závisí na dohodě obou stran, na složitosti a rozsahu účetních případů, formou předání dokladů.
Uzavření smlouvy o poskytnutí služby chrání jak klienta, tak vykonavatele služby.